Mån-Tors, 07:00-16:00 Fre, 07.00-14.45

info@ulo.se

Vakuumformning

Vakuumformning

Vakuumformning är en ganska okänd bearbetningsmetod när det gäller termoplaster från i stort sätt alla grupper. Vakuumformning är däremot mycket kostnadseffektivt i jämförelse med andra alternativa bearbetningsmetoder. Det beror dels på de förhållandevis låga initialkostnaderna gällande verktyg, material och bearbetning.

Vakuumformning är mycket lämpat för snabb framtagning av prototyper, utfallsprover och korta serier. I många fall är vakuumformning även det mest ekonomiska bearbetningsalternativet vid längre serier.

Vakuumformning kan även ses som ett bearbetningsled i mer komplexa produkter, då de flesta termoplaster ger möjlighet till exempelvis sammanfogning, bockning, lackering, tryckning m.m.

Vilka produkter kan tillverkas med vakuumformning?

Med vakuumformning kan man tillverka mycket små plastprodukter såväl som stora. Detta är en mångsidig bearbetningsmetod för många typer av produkter. Bland annat vakuumformas skyddskåpor i plast, huvar, exponeringsställ, paneler, mellanväggar, specialformade produktemballage och mycket mer. Vi vakuumformar upp till 1000 x 1500 mm.

Välkommen att kontakta oss på 0141-23 51 00 eller info@ulo.se för köp av Vakuumformning eller en totallösning.